V době, kdy jsem zpracovával tyto webové stránky jsem se řídil dosud platným mezinárodním standardem. Od konce roku 2004 byl přijat nový mezinárodní standard, který se od předešlého liší především ve srážkách bodů na velikost těla ryby, v kódování krycích barev a ve stanovení podmínek, které musí spolek zabezpečit při pořádání mezinárodních výstav a výstav ME.

Tvar ocasní ploutve "vějíř" byl začátkem vývoje varianty "triangel". Dříve měl tento tvar širokou zaoblenou hřbetní ploutev. Dnes je považován tento znak za chybu. Preferuje se ostrá hřbetní ploutev, u které se ovšem předpokládá, že je pouze nahodilým znakem a ne geneticky zakódovaný znak. Díky tomuto nestálému znaku se dnes tato tvarová forma téměř nechová, ani se nevystavuje. Odborníci na chov guppy se dnes zaobírají myšlenkou, zda existují genetické možnosti, které by ustálily tuto tvarovou variantu.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "triangel" patří dnes mezi nejoblíbenější tvarové formy v chovech. Na výstavách se tato tvarová forma objevuje ve více jak 60% z celkového počtu vystavovaných kolekcí. U těchto ryb jsou nápadné velkoplošné ocasní ploutve, zvláště jejich nepřeberné množství kontrastních barev a vzorů. Mezi odborníky patří k formám, které jsou nejhůře chovatelné. Chovatelům této formy se neustále daří vyvíjet nové a zajímavé barevné kombinace. V poslední době to byly např. Japan-blue, Mikarif nebo Galaxie.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "závoj" je nefalšovaným outsiderem v chovu guppy. Na výstavách se tato forma neobjevuje. Geneticky se tato tvarová forma nadá ustálit. Bylo by vhodné, aby tento tvar byl vyškrtnut ze standardů.

Charakteristika: 

Jediným známým chovatelem tvarové formy "prapor" je Rakušan Erwin Renner. Ale jeho vystavované ryby jen ojediněle připomínají požadovaný tvar. Také tento tvar není geneticky upevněn.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "dvojitý mečík" je po "triangelu" nejčastěji chovanou formou v rámci IKGH (Internationale Kuratorium Guppy-Hochzucht). Nejlepším chovným materiálem této tvarové formy disponují rakouští chovatelé. První ryby této formy měli krycí barvu vídeňskou modrou. Tuto formu lze svým bezproblémovým chovem doporučit i nezkušeným chovatelům.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "horní mečík" byl objeven v Anglii. Rakouští chovatelé tuto formu přijali a postupem času i zlepšili. Dnes je tato tvarová forma téměř dokonalá, a produkují jí zejména chovatelé, kteří jsou ve spolku ÖGG. Díky malým rozměrům ploutví se u těchto ryb nevyskytují žádné větší problémy v chovu.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "dolní mečík" je nejstarší tvarovou formou, která je známá od roku 1939. I tuto formu chovají především rakouští chovatelé. Bohužel je u této formy zanedbávána základní barva. Nejčastěji používanou krycí barvou je vídeňský smaragd. V posledních letech japonští chovatelé obohatili tuto formu o krycí barvu Japan blue. Díky nenáročnosti v chovu lze tuto tvarovou formu doporučit i začátečníkům.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "lyra" se svým základem podobá "dvojitému mečíku", proto se chovatelé domnívají, že obě formy mají společný genetický základ. Doposud není známo, jakým genetickým znakem je způsobeno zakřivení mečíků. S přibývajícím stářím ryb se zakřivení mečíků ztrácí. Tomuto problému lze snad zabránit pouze důkladným tříděním.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "rýč" má stejný genetický základ jako "kruh". Je to velmi oblíbená forma a téměř vždy je na výstavách obsažena. U této formy je problematické dosáhnout požadované délky ocasní ploutve (5/10 délky těla). Proto je na zváženou, jestli by tento znak neměl být ve standardech změněn.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "kopí" je velmi vzácnou formou, přičemž je to velmi atraktivní forma. Genetika je prozatím u této formy nejasná. Předpokládá se, že vychází z tvaru "jehla". U těchto ryb jsou problémy s chovem, kdy pářící orgán dorůstá do značné délky, proto se nehodí do chovu.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "kruh" má v posledních letech pevné místo mezi chovateli. Před deseti lety tomu tak nebylo. Za tuto skutečnost můžeme vděčit především německým chovatelům. Tato forma je nejvíce podobná divoké formě guppy. Nejvíce se tato forma chová v základní barvě šedé.

Charakteristika: 

Tvar ocasní ploutve "jehla" je pravou raritou v chovu guppy. Tuto formu stabilně chová a vystavuje pouze rakouský chovatel Alfons Jestrabeck. Podobá se formě "kopí".

Charakteristika: