Přehled nejčastěji se vyskytujících krycích barev.

    Krycí zbarvení je způsobeno barvivem chemického složení obsaženého v kožních buňkách (chromatoforech).Intenzitu zbarvení mohou ryby ovlivňovat svým psychickým rozpoložením (vliv má především výměna vody v nádrži, změna intenzity světla nebo chování ryb spojené s rozmnožovacím procesem).Krycí zbarvení je ovlivnitelné i prováděním důsledné selekce!

krycí barva: BÍLÁ

krycí barva: BLUE GRASS

krycí barva: ČERNÁ

krycí barva: 1/2 a 3/4 ČERNÁ BÍLÁ

krycí barva: 1/2 a 3/4 ČERNÁ ČERNÁ

krycí barva: 1/2 a 3/4 ČERNÁ ČERVENÁ

krycí barva: 1/2 a 3/4 ČERNÁ MODRÁ

krycí barva: 1/2 a 3/4 ČERNÁ ZELENÁ

krycí barva: 1/2 a 3/4 ČERNÁ ŽLUTÁ

krycí barva: ČERVENÁ

krycí barva: FILIGRAN

krycí barva: JAPAN BLUE

krycí barva: LEOPARD

krycí barva: MIKARIF

krycí barva: MODRÁ

krycí barva: MOSAJKA

krycí barva: MOSKVA

krycí barva: PLATINA

krycí barva: RED GRASS

krycí barva: SNAKESKIN

krycí barva: VÍDEŇSKÝ SMARAGD

krycí barva: ZELENÁ

krycí barva: ŽLUTÁ