Genetická proměnlivost znamená, že různé varianty mají v jedné populaci nebo u jednotlivých jedinců rozdílné geny. V chovu guppy je cílem udržet daný kmen co nejčistší, aby všichni samci si byli co možná nejvíce podobní. Ve starší literatuře převládá názor, že nejrychlejší cesta k dosažení čistého kmene vede přes rozmnožování příbuzných ryb (rodiče se svými potomky nebo potomci mezi sebou). Ale tato cesta má i svá úskalí a negativně se podepisuje na možném potomstvu, ať už ve stavbě těla a ve schopnosti bezproblémového plavání, nebo v plodnosti, a v neposlední řadě i v odolnosti proti možným chorobám. Tyto negativní vlivy je možné do určité míry eliminovat, ale nelze se jim zcela vyhnout. Typickým příkladem je rapidní snížení plodnosti nebo úplná neplodnost ryb, s kterou se zajisté setkalo již mnoho chovatelů. Dalším častým problémem je snížení schopnosti odolnosti proti onemocnění (viz. článek Ing. Ivana KROUSKÉHO, uveřejněný na internetové adrese www.akvarium.cz/1899, v sekci články: Bakteriální rozpady ploutví). Pokud u chovatele se začnou ryby v nádržích chovat podezřele, je nutné přistoupit k jejich léčbě. V případě nákupu nových jedinců, doporučuji tyto ryby ponechat 20-30 dnů v karanténě a preventivně použít některá z léčiv (sůl, manganistan draselný nebo široká spektra použitelných antibiotik).

                  Galerie obrázků


 

                  Moje chovné zařízení

        Je mnoho způsobů jakou cestou vést své chovy. Já upřednostňuji chov v akváriích, v kterých nejsou založená dna a rostliny (konkrétně Cryptocoryne aponogetifolia a Anubias nana) jsou zasazeny do uříznutých PET lahví. Mám dlouholeté zkušenosti, že takto pěstované Cryptocoryny prospívají. Dalším nezbytným zařízením v akváriích jsou mnou používané molitanové vnitřní filtry, které jsou napojeny na zdroj vzduchu (čerpadlo zn. Secoh).Svůj chov dokládám několika fotografiemi z mé chovné stanice.