Každý z milovníků těchto ryb, by chtěl vědět zda existuje univerzální šablona chovu guppy. Jednotliví chovatelé provádí chov podle svého, ale výsledek by měl být u všech stejný. Pro dosažení kvalitního chovu lze stanovit několik klíčových oblastí, kdy při jejich dodržení se z každého chovatele stane držitel špičkových ryb.


        Získání kvalitního chovného materiálu:

        Takovýto materiál nelze zakoupit v odborných obchodech. Dá se sehnat pouze u chovatelů nebo na výstavách pořádaných kluby, které se zabývají chovem čistých, špičkových kmenů guppy.

Voda:
        Guppy jsou velmi tolerantní k vlastnostem vody. Žijí jak ve vodě měkké, tak i tvrdé. Ale chovatel jim musí zabezpečit vodu prostou škodlivin. Toho se dá dosáhnout pouze častou výměnou a dostačující filtrací. Výměna vody by se měla provádět cca. 2x týdně v množství 25-30% objemu nádrže. Pokud je to nutné, tak častěji. Nepsané akvarijní pravidlo říká, že na 1 cm ryby by měl být 1 l vody. To znamená, že nesmíme nádrže přerybňovat. Pokud dodržujeme výše uvedená pravidla, není nutné používat prostředky na úpravu vody nebo jiné medikamenty.

Teplota:
        Protože guppy jsou velmi přizpůsobivé, teplota vody má téměř podřadnou roli. Samozřejmě musíme dodržovat určité rozmezí, v kterém se teplota vody musí pohybovat. Podle mých zkušeností jde o rozpětí teplot mezi 22 - 27 °C. Musíme si uvědomit: Pokud je teplota vyšší, dochází u ryb k intenzivnější látkové výměně, k rychlejšímu růstu, ale ke kratší životnosti. Při teplotách 22-23 °C ryby pomaleji rostou, ale dosahují delší životnosti. 

Akvárium:
        Pro úspěšný chov guppy potřebujeme mnoho nádrží. Chtěl bych uvést kolik a jakých nádrží potřebujeme pro chov jednoho kmene guppy.
1. Nádrž pro potěr:  
        Je to akvárium určené pro ryby od narození do 4. týdne života. Jeho velikost se pohybuje okolo 20 l a je zde umístěno 20 ryb. Zařízení je velmi praktické. Je zde pouze filtr. Dno je holé a z vnější strany je natřeno tmavou barvou. Výměnu vody provádím 2-3x týdně v množství 1/3 objemu. Teplota se pohybuje okolo 25 °C. Tuto nádrž potřebujeme aspoň jednu pro jeden kmen (podle počtu chovných samic).
2. Odchovná nádrž: 
        V této nádrži žijí mladé ryby od 5. týdne života až do dosažení pohlavní zralosti, rozdělené podle pohlaví. Akvárium je velké 60-80 l a je zde 20 ryb. Také zde je dno holé, z vnější strany natřené tmavou barvou. Jsou zde v květináčích zasazené vodní rostliny a zavedeno filtrování. Výměnu vody provádím 1x týdně v množství 1/3-1/2 celkového objemu. Teplota se pohybuje okolo 24 °C. Tyto nádrže potřebujeme nejméně 2 (jednu pro samce a druhou pro samice) pro jeden kmen. Bezpodmínečně se musí u těchto nádrží provádět denní kontrola, protože můžeme mezi samicemi zapomenout nevýrazného samce a naopak (nutné třídění pohlaví).
3. Chovná nádrž:    
        Do těchto nádrží umisťuji pouze nejlepší kusy ve stáří 3-4 měsíců. Velikost nádrže je 80 l a je zde 15 ryb. Zařízení je stejné jako u odchovných nádrží. Pro jeden kmen potřebujeme nejméně jednu nádrž, kde jsou samci a samice pohromadě. Vodu měním jednou týdně v množství  1/3 - 1/2  a teplota   se pohybuje v  rozpětí 22 - 24 °C.
4. Porodnice:          
        Nádrž je velká asi 20 l a samice zde rodí mláďata. Po porodu se z porodnice stává nádrž na odchov nejmenšího potěru. Těchto nádrží potřebujeme stejný počet jako máme počet chovných samic.
5. Nádrž ostatní:       
        Zde jsou umístěny ryby, které nesplňují přísná kritéria pro zařazení do chovu. Nádrž je o velikosti 120 l, je bez dna a má zavedenou filtraci. Zde jsou ryby umístěny do doby prodeje.
6. Karanténní nádrž:  
        Přeji všem chovatelům, aby tuto nádrž nemuseli nikdy použít. Je to akvárium o velikosti 20 l se zavedeným vzduchováním a topením. Jak již název napovídá, jsou zde umisťované ryby buď nemocné nebo nově získané. Nově získané ryby by zde měly setrvat aspoň 4 týdny, než je umístíme do chovných nádrží.